فایل های دسته بندی مهندسی معماری - صفحه 1

پروژه معماری مجتمع تجاری آرمان

پروژه معماری مجتمع تجاری آرمان مقدمه تجارت پديده‌اي است فريبنده و خطرساز که وارد شدن در آن نياز به آگاهي دارد چه در غير آن صورت نتيجه آن شريک شدن در نارواييهاي بسيار در طول تاريخ است، زيرا کمتر پديد ه‌اي به اندازۀ تجارت مورد اتهام قرار گرفته است. آيا سخن را اين طور آغاز مي‌کنيم که دهنها را آشوب س

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل