فایل های دسته بندی محیط زیست - صفحه 1

بررسی وضعيت جمع‌آوری و دفع زباله‌ها

بررسی وضعيت جمع‌آوری و دفع زباله‌ها - مقدمه اجتماعات انساني از ديرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبيعي موجود بر روی كره زمين، قسمت‌هاي غيرقابل مصرف و زايد آن را دفع مي‌نمودند. اين موضوع مشكل حادي را براي آنها و محيط‌شان ايجاد نمي‌كرد. زيرا تعداد و توزيع انسانهاي موجود بر روي كره زمين ب

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله آلودگی هوا

مقدمه هوا مخلوطي از گازهاي مختلف است. گرچه جو زمين ظاهراً به دليل ماهيت گازي شکل خود بي وزن به نظر مي رسد، اما داراي جرمي به مقدار 1014×6/5 تن مي باشد. به استثناي بخار آب، نسبت اختلاط گازهاي تشکيل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کيلومتري نسبتاً ثابت است. حدود 99 درصد حجم هواي زمين را دو گاز ازت و اکسيژن تشکي

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل