فایل های دسته بندی مهندسی صنایع - صفحه 1

كاربرد مواد معدنی در صنايع

كاربرد مواد معدنی در صنايع -مقدمه كاربرد مواد معدني در صنايع بويژه بعد از جنگ جهاني دوم رشد سريع پيدا كرده است.امروزه تعداد زيادي از انواع گوناگون سنگ و كاني و تركيبت آنها در صنايع به كار برده مي شودكه بين آنها ذغال سنگ جايگاه مخصوص به خود را دارد،كه در حال حاضر حيات بسياري از صنايع در گرو اين ماده

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل