فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

موقعيت استراتژيكی حسابداری مديريت آهنگی

موقعيت استراتژيكی حسابداری مديريت آهنگی مقدمه در سال 2009، AstraZeneca آخرین مورد از چهار محرومیت متوالی عناوین تجاری دارویی محلی را متوقف نمود، بیشتر این محرومیت ها در هیئت پزشکی خانوار متوسط سوئدی، مثلاً Alvedon1 بود. بیشتر محصولات محروم شده بیش از 50 سال در بازار حضوری فعال تجربه کرده بودند. با ا

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونگی تأثير تقسيم سود براساس سود تعديل شده مطابق تغييرات سطح عمومي قيمتها بر وضعيت نقدينگي شرکتها

مقدمه تحولات اقتصادي و صنعتي دنيا در قرن اخيـر، مخـصوصاً در سـالهاي پـس از جنـگ جهـاني دوم،بررسيها و تحقيقات دامنه داري را در زمينه علوم مديريت، اقتصاد، روابط انساني و بخـصوص حـسابداري ايجاد كرده است. مديريت جديد، همگام با ساير پيشرفتها، امكانات تازه تري را در نظر تكنيكهاي كمي و مدلهاي رياضي، بمنظور

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موقعيت استراتژيكی حسابداری مديريت

موقعيت استراتژيكی حسابداری مديريت تعداد صفحات : 96 و قابل ویرایش مقدمه در سال 2009، AstraZeneca آخرین مورد از چهار محرومیت متوالی عناوین تجاری دارویی محلی را متوقف نمود، بیشتر این محرومیت ها در هیئت پزشکی خانوار متوسط سوئدی، مثلاً Alvedon1 بود. بیشتر محصولات محروم شده بیش از 50 سال در بازار حضوری فع

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل