فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی - پيشگفتار مهر و محبت يكي از برترين و باارزش ترين گوهرهاي وجودي انسان بوده و مهروزي اساس شكل گيري و انسجام جوامع انساني را تشكيل مي دهد. در سايه ي مهر و محبت انسان ها روابط سالم با يك ديگر برقرار كرده و امكان پيشرفت جامعه ي خود را فراهم مي آورند. بدون شك وجو

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ابزارها و عوامل ایجاد انگيزش خبرنگاران خبرگزاری ها برای فعاليت بهتر

ابزارها و عوامل ایجاد انگيزش خبرنگاران خبرگزاری ها براي فعاليت بهتر = مقدمه خبرگزاري ها مبنع تغذيه مطبوعات و در سال هاي اخير، خود در حال فراگيرشدن به مثابه يك رسانه جمعي هستند. در كشور ما علي رغم اين كه اينترنت همپاي كشورهاي غربي در ميان مردم نفوذ پيدا نكرده، اما به هر روي روز به روز شاهد گسترش ا

قیمت : 1,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش رسانه‌های جمعی در الگوپذيری و رفتار کودکان

بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيری و رفتار کودکان مقدمه كودكان ما امروزه در خانه اي پا به دنيا می‌گذارند كه تلويزيون در آن به طور ميانگين هفت تا هشت ساعت در روز روشن است. حالا ديگر بيش از آنكه از مادربزرگها داستان و از پدربزرگها خاطره بشنويم اين تلويزيون است كه داستانهاي مرب

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد واحدقوچان از تحصیل در سال تحصیلی(1384-1385)

مقدمه دانشگاه به عنوان يك نهاد اجتماعي- فرهنگي يكي از ارزشمند‌ترين منابعي است كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد، اين نهاد به جهت نقش تعيين كننده‌اي كه در توليد دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان يكي از شاخص هاي تعيين ميزان توسعه كشورها مد نظر قرار گرفته است. همانطور كه مي‌داني

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مطالعات پایه فرهنگ و هویت

مقدمه پيشرفتهاي اجتماعي و سياستهاي علمي تكنولوژي بشر ارتباطات فرهنگي مردمان گوناگون را در سراسر دنيا آسان نموده است. پيشرفت سيستمهاي ماهواره‌اي – مخابراتي آرمانها، انديشه‌ها و سنتهاي اجتماعي را بر بال امواج سوار كرده و از اين سوي جهان به آن سوي جهان در آن واحد انتقال مي‌دهد. امروزه برخوردهاي فرهنگي

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه تعارض و ماهیت

پایان نامه تعارض و ماهیت تعداد صفحات : 216 و قابل ویرایش مقدمه دانشگاه به عنوان يك عامل اجرائي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده خواهد بود . به همين دليل امروزه در جوامع مختلف ,

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل