فایل های دسته بندی گردشگری و توریسم - صفحه 1

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی -مقدمه سیر و سیاحت یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شود. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده نیافریده شدن انسان که در قرآن بدان اشاره شده و مسیر زندگی نوع بشر به وسیله انبیاء تعیین و هدایت شد

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل