فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

حوزه آبخيز رودخانه بيرجند

حوزه آبخيز رودخانه بيرجند - فصل اول 1ـ1 طرح مسأله 4ـ1 روش تحقيق الف: مطالعات نظري و كتابخانه‌اي (اسنادي) 5ـ1 پيشينه تحقيق 6ـ1 موقعيت حوزه مورد مطالعه فصل دوم زمين‌شناسي مقدمه 2ـ2 زمين‌ساخت (تكتونيك) 1ـ محدوده تحت پوشش افيوليت و مخلوط در هم رنگين 2ـ محدوده تحت پوشش رسوبات فليش 3ـ محدوده تحت پوشش سنگه

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله سیستم شبکه شهری

مقاله سیستم شبکه شهری تعداد صفحات : 41 و قابل ویرایش مقدمه اهميت شبكه شهري در جغرافياي سياسي و اقتصادي و به طور كلي پويش شهرنشيني يك منطقه به حدي است كه نياز به تاكيدي خاص در اين زمينه نيست. شبكه شهري هم به مفهوم فضايي آن يعني نحوه استقرار و توزيع شهرهاي مختلف (از نظر اندازه، جمعيت و غيره) و هم به م

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل